Vladimir Fookson

כתבות

Family tree


Vladimir Fookson

(19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, סנקט פטרבורג - )


(19101910 רגיל
1909 יל
ה תרע עברי
, Ugli Village - 20072007 רגיל
2006 יל
ה תשסז עברי
, סנקט פטרבורג)


(19101910 רגיל
1909 יל
ה תרע עברי
, בוברויסק - 19861986 רגיל
1985 יל
ה תשמו עברי
, סנקט פטרבורג)


(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
, סנקט פטרבורג - )


(19691969 רגיל
1968 יל
ה תשכט עברי
, סנקט פטרבורג - )


(יא אב ה תשלו עבריאוגוסט 7, 1976 רגיל
יולי 25, 1976 יל
יא אב ה תשלו עברי
, סנקט פטרבורג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך