Anna Fookson (Kilfina)

Family tree


Anna Fookson (Kilfina)

(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
, סנקט פטרבורג - )


(19091909 רגיל
1908 יל
ה תרסט עברי
, Negoreloye - 19771977 רגיל
1976 יל
ה תשלז עברי
, סנקט פטרבורג)


(19111911 רגיל
1910 יל
ה תרעא עברי
, סנקט פטרבורג - 19881988 רגיל
1987 יל
ה תשמח עברי
)


(19411941 רגיל
1940 יל
ה תשא עברי
, סנקט פטרבורג - )


(19691969 רגיל
1968 יל
ה תשכט עברי
, סנקט פטרבורג - )


(יא אב ה תשלו עבריאוגוסט 7, 1976 רגיל
יולי 25, 1976 יל
יא אב ה תשלו עברי
, סנקט פטרבורג - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך