יעקוב

יעקוב

יעקוב
  • הערות
    Окончил юридический факультет Киевского университета, адвокат. Присяжный поверенный Виленского округа. Редактор-издатель минской газеты «Голос провинции». В эмиграции жил в Германии. Член правления Общества русских евреев в Германии. Переехал во Францию.

כתבות

Family tree


יעקוב

(before 1858before 1858 רגיל
before 1857 יל
before ה תריח עברי
- 19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
, Nice)


(18901890 רגיל
1889 יל
ה תרנ עברי
, Kiev - 19741974 רגיל
1973 יל
ה תשלד עברי
, פריז)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך